W Polsce występują 3 strefy mrozoodporności, podzielone dla większego uszczegółowienia na dwie podstrefy - a i b. Im niższa strefa tym niższa występuje tam średnia ujemna temperatura w zimie, rys. Wikipedia

strefy mrozoodpornosci

  • 5b od -26.0°C do -23.4°C

  • 6a od -23.3°C do -20.6°C

  • 6b od -20.5°C do -17.8°C

  • 7a od -17.7°C do -15.0°C

  • 7b od -14.9°C do -12.3°C

Warto pamiętać, że w obrębie każdej strefy może znajdować się wiele rejonów z mikroklimatem łagodniejszym lub ostrzejszym, dlatego też wyznaczone temperatury należy traktować jako orientacyjne.